Har vi et repræsentativt demokrati i Danmark eller har vi et “soft dictatorship” i Danmark ?

Et Nyt Dannebro

Når man har en forholdsvis velfungerende hverdag i Danmark, så kan det opleves trættende og udfordrende at forholde sig til flygtninge, som jo let opleves som nogen der kræver ind, uden at have bidraget til vort samfund. Og det er jo på sin vis også sandt, men når man ser nedenstående video, så bliver det mere forståeligt, hvorfor en del flygter og andre vender ryggen til Vesten og vores kristne værdier, for at søge deres personlige sikkerhed iblandt terrorist-enklaver. Eksempelvis ISIS.

Det er i en tid som nu, at Vesten, med sine kristne værdier, netop har mulighed for at vise hvilken forskel det betyder for et menneske i hverdagen, at leve i et land, med kristne værdier og demokratiske traditioner.

At smide flygtninge på porten, samt ligeledes ignorere de urimelige forhold, som mange flygtede mennesker eksempelvis lever under i Syrien, – det er desværre det samme som at smide vores kristne værdier på porten og dermed også lade hånt om kristendommens næstekærlighedsbudskab.

Demokrati opretholdes ikke kun ved at lytte til borgeren hvert 4. år.

Det opretholdes ved generelt at lytte til mennesker, så de føler sig set, hørt og forstået for den livsverden, som de hver især oplever. En sådan tilgang til demokrati, vidner om en dyb respekt for mennesker og deres menneskerettigheder.

Derfor skal Danmark heller ikke opgive eller omskrive FN menneskerettigheder.

Derimod skal vi ratificere dansk lovgivning og god forvaltningspraksis, efter FN’s menneskerettigheder, som led i at have et demokratisk samfund i Danmark, alle de dage, der er imellem vores folketingsvalg.

En stor del af dansk forvaltningspraksis og dansk lovgivning, betyder i praksis for mange danskere, at de reelt kun har demokratisk indflydelse på deres samfund og hverdag, hvert 4. år, når de står i en stemmeboks til folketingsvalget.

Dansk forvaltningspraksis og dansk lovgivning, er på mange områder tættere på – Soft Dictatorship – end på et samfund, med en demokratiform, hvor menneskerettigheder møder stor respekt.

– Det er på tide, at mange danskere siger nej tak til at acceptere overgreb mod deres menneskerettigheder, når vores skattebetalte Statsansatte udøver deres forvaltningspraksis.

– Det er på tide, at mange danskere siger nej tak til at acceptere, at flere landsdækkende medier, giver en ensidig virkelighedsoplevelse af forskellene mellem kristne- og muslimske danskeres livssyn. Det er grundlæggende en modbydelig form for indirekte krigsretorik, som skaber unødig splid mellem danskere af forskellig religiøs overbevisning.

– Det er på tide, at mange danskere siger ja tak til FN’s menneskerettigheder, og insistere på Danmark ratificerer sin lovgivning og forvaltningspraksis efter FN’s menneskerettigheder. Netop nævnte, som led i at alle mennesker i Danmark, upåagtet af socialt-, økonomisk- eller religiøst ståsted, – så skal de modtage en lovgivningsmæssig og forvaltningsmæssig behandling, der vidner om at deres menneskerettigheder respekteres igennem hele deres livsforløb.

– Et sådant samfund, vil være udtryk for et moderne demokrati i Danmark, og ikke et overfladedemokrati, der dækker over et Soft Dictatorship i Danmark.

Flygtninge, skal vi naturligvis stå sammen om at hjælpe,- på lige fod med andre sårbare grupper i vort samfund, der også søges integreret på bedste vis med deres evner.

Måske er det netop det at stå sammen, som vi har glemt værdien af som danskere, fordi vi igennem en længere årrække havde en usædvanlig intens økonomisk udvikling i vort samfund, hvor meget var let for mange danskere.

Når man ser ovenstående video, så bliver det tydeligt, hvad værdien af, at stå sammen nationalt og internationalt, og kræve, at FN’s menneskerettigheder respekteres,- for ellers griber vi alle ind.

Et sådant fællesskab, omkring FN’s menneskerettigheder, på tværs af religiøse overbevisninger, det er muligt at opleve og opnå, når vi alle står sammen om vores ønske om fred og respekt for menneskerettigheder.

Når vi ikke inviterer til et fællesskab omkring FN’s menneskerettigheder i Europa, på tværs af religiøse overbevisninger, så overlader vi i alt for høj en grad, ansvaret for en verden i fred, til politiske topledere fra de enkelte lande. Og det er simpelthen ikke forsvarligt i et verdenssamfund, der er styret af politikere med ørerne alt for tæt på munden af deres spindoktorer, frem for tæt på deres samvittighed og en politisk ideologi, der rækker længere end til næste folketingsvalg.

Der har aldrig været mere rettidigt, end på indeværende tidspunkt, at sige fra over for umenneskelig behandling af mennesker i Danmark og internationalt. Derfor skal vi samles i et fællesskab omkring FN’s menneskerettigheder, på tværs af landegrænser og religiøse skel, så flest mulige mennesker står sammen om ønsket om fred og velfærd for flest mulige mennesker.

Står vi ikke sammen, så vil den ivrighed, som jeg oplever flere nationale og internationale medier, benytter til at udpege fjender med, – det vil i stigende grad retfærdiggøre og betyde, at Danmark og andre lande, skal i krig i mange lande.

Danmark har så meget godt at byde ind med internationalt, med sine mangeartede virksomheder, og afledte teknologier, produkter og mange veluddannede mennesker, at der vil være langt mere fredsskabende og udviklende i mange lande, at Danmark satte ind med sådanne ressourcer, frem for angstneurotiske investeringer i kampfly.

Med venlig hilsen,
Marcus Vigilius Brendstrup
CEO for MVMDCC.COM

NB. Del gerne artiklen og videoen, hvis du oplever at dine venner og familie, kan have glæde af ovenstående tanker og refleksioner.

Hun gav en gravid kvinde et stykke chokolade i koncentrationslejren – 70 år senere sker det utrolige …

Francine Christophe

Foto: Francine Christophe

Hun var bare en lille pige, da hun begik en meget fin handling – 70 år senere får hun sit tak.

Hun blev født i 1933 – det år, Hitler kom til magten: “Desværre” er Francine Christophe jøde – og det fik hun at føle helt fra barnsben af, hvor hun blev tvunget til at bære en jødestjerne, så alle kunne kende hende og de andre jøder.

Som mange andre jøder blev hun og familien en dag kørt væk, for at blive indlogeret i koncentrationslejren Bergen-Belsen.  Det fortæller hun i videoen nedenfor, som tiltrækker en del opmærksomhed på de sociale medier, grundet dens rørende budskab.

Francine var en smule mere priviligeret end andre fanger, fordi hun var et 8-årigt barn. Hendes mor fik derfor mulighed for at tage 2-3 mindre ting med ind i lejren.

– Min mor tog to små stykker chokolade med og sagde, at ‘vi gemmer dem til en dag, hvor du er sunket fuldstændigt sammen og har brug for hjælp. Så vil jeg give dig det her chokolade, så du får det bedre`, fortæller den aldrende kvinde nu.

Francine fortæller også, at hun kan huske, at der var en gravid kvinde indespærret med dem i lejren. Kvinden var så tynd, at man ikke kunne se, at hun var gravid, men dagen kom, hvor kvinden skulle føde, og som en af de ansvarlige i lejren, skulle Francines mor være med til fødslen.

– Min mor spurgte mig, om jeg kunne huske det chokolade, hun havde gemt til mig. Jeg svarede ‘ja’. Min mor spurgte mig så, hvordan jeg havde det, og jeg sagde ‘fint, mor’. Så spurgte hun, om hun måtte give vores ven, Helene, chokoladen, fordi det ville være hårdt for hende at føde i lejren. Hun ville måske dø. Jeg sagde ‘ja, mor’.

Helene fik chokoladen. Barnet blev født, men vejede meget lidt og så ud af ingenting. Hun havde det dog fint, og Helene overlevede. Både mor og barn havde det også godt, da de lejren blev befriet seks måneder efter fødslen.

Over 70 år efter hændelsen ville Francine arrangere en konference for alle, der var eller er berørt af koncentrationslejrene. Temaet var, hvad der ville være sket, hvis fangerne fra lejrene var blevet tilbudt psykologhjælp.

En kvindelig terapeut skulle tale ved konferencen. Hun startede indlægget således, fortæller Francine Christophe i videoen:

– Jeg bor i Marseille, hvor jeg er psykolog. Før jeg taler her i dag, har jeg noget til Francine Christophe.

Hun rakte ned i sin lomme, tog et stykke chokolade op og gav det til mig. Og hun sagde til mig; jeg er babyen, slutter Francine Christophe.

Se hele videoen med flere rørende detaljer i denne video, der er på fransk, men med engelske tekster til:

Med opmærksomhed på ovenstående oplevelser og video, så er det ualmindelig trist, at så mange mennesker i dag, ser den anden vej, når flygtninge i yderst svære livssituationer søger vores hjælp og omsorg.

At Danske Folkeparti, offentligt udtaler ønske om at FN’s menneskerettigheder omskrives og opdateres, vidner om en tid, hvor menneskers liv i al for høj en grad har mistet sin værdi, på bekostning af umenneskelig politisk retorik.

Det er ikke et verdenssamfund værdigt. Og i særdeleshed ikke for et land som Danmark, med fine traditioner, for at drage omsorg for egne sårbare befolkningsgrupper. En sådan fin udviklingshistorie, som Danmark reelt er indehaver af, det skal man ikke sætte overstyr for nutidens populistiske toner, som et hovedløst tiltag, der i sidste ende vil ophæve vort samfunds sammenhængskraft, til fordel for at hver enkelt dansker bliver sin egen – og kun sin egen lykkes smed.

Kvinden i ovenstående video  –  Francine Christophe – hun var ikke sin egen lykkes smed. Derimod bragte hun lykke omkring sig, og det fandt hun en glæde og stolthed ved. Den sammen holdning og ånd, gemmer sig hos mange danskere. Og, det har endvidere været betingende for, at Danmark har været et fint og omsorgsfuldt land. Og, det skal vi ikke opgive, trods ydre- og indre pres. Vi skal derimod stå sammen og vise, at vi forsat kan overkomme svære perioder, uden at sælge ud af vores historiske værdier.

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO for MVMDCC.COM

NB 1. Ovenstående artikel, er i overvejende grad skrevet af Kirstine Petersen fra Dagens.dk. Jeg har blot tilføjet nogle afsluttende bemærkninger efter videoen i ovenstående artiklen.

NB 2. Del gerne artiklen og videoen, hvis du oplever at dine venner og familie, kan have glæde af ovenstående tanker og refleksioner.

En teateranmeldelse af Tørst, med refleksioner, skrevet som et åbent brev til teaterstykkets forfatter Abelone Koppel.

Toerst v2

(Billedet er fra plakaten til forestillingen Tørst )

Først en kort introduktion til teaterstykket Tørst og dets handlingsverdens omdrejningspunkter.

Tørst er et teaterstykke af Abelone Koppel, som spiller på Får302, indtil den 26. marts 2016

… et råt og poetisk stykke om tab og smerte og om at genfinde livsglæden.

En familie er gået i opløsning, efter faren Tom er død. Nat, hans kone og deres datter, Lille, prøver at genvinde balancen i sorgen, der vælter ind over dem. De lever i resterne af deres hjem og kan ikke finde ind til hinanden.

TØRST kredser om tabet og om smerten – ikke som noget, der skal gå over, men som en afgørende næringskilde til et større liv. Et liv, hvor de igen tør at leve og elske.

Forfatter og dramatiker til stykket Tørst, Abelone Koppel, har været optaget af døden, siden hun som kun 24-årig pludselig mistede sin far, forfatteren Christian Kampmann. I teaterstykket »Tørst« demonstrerer hun, hvor svært vi i det moderne vestlige samfund har ved at håndtere døden og sorgen. Continue reading

Kærlighed har en pris, også på kvindernes kampdag, tirsdag den 8. marts 2016

Udklip

(Fotografen, der er upålidelig og derfor ønsker at være anonym, oplyser at billedet er fra baglokalet i Grevinde Danner Foreningens hus i Nansensgade, inden de to damer gik i byen for at spise brunch)

KÆRLIGHED HAR EN PRIS

I går spiste jeg brunch i byen på en af byens fashionable Caféer.

Ikke længe efter jeg havde sat mig, og ligeledes hurtigt havde fået min mad serveret, der satte der sig to modne og meget smukke kvinder – ved bordet – lige ved siden af mit.

Mine scramblede æg, dufte mindre og mindre af æg – og også mindre af den svagt ledsagende duft fra gryere osten i de scramblede æg.

Mine scramblede æg, duftede derimod mere og mere af en dyr Chanel parfume, ledsaget af endnu en duft, nemlig duften fra en næsten ny Hermès håndtaske i læder. Continue reading

Bedste alternative kur fra Afrika, mod hovedpine og tømmermænd !

Udklip

Hvad er den bedste kur mod hovedpine og tømmermænd. Gerne en kur, som gør at den bagvedliggende årsag til hovedpinen, – at den forsvinder ?

Ja, vi modtager nogen gange svære opgaver på redaktionen, men som vanligt løser vi alle opgaver helhjertet og nådesløst.

Vi har bemærket, at flere danskere udvikler en besynderlige tilbagevendende hovedpine, hen over weekenden.

Flere af de danskere, kan jo være vores kære læsere, og vi ønsker selvfølgelig, at vores kære læsere har en god weekend. Og måske endda en endnu bedre weekend fremover uden hovedpine.

Vi har researchet en del, og fundet frem til en kur mod hovedpine, hvor man ikke skal spise nogen former medicin. Continue reading

Flygtninge på gennemrejse i Danmark, – ikke en rejse, der vidner om bekvemmelighed.

Den noget pludselige flygtningesituation i Europa, udfordrer mange mennesker i Europa, på såvel positiv som negativ vis. Naturligvis ligger det op til en mængde diskussion i Europa med hensyn til hvorledes flygtningesituationen skal løses.

FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder blev vedtaget i 1948.

Rettighederne var og er fortsat en verdenserklæring, der indebærer at menneskerettighederne gælder alle mennesker i verden. Endda hele tiden.

Med opmærksomhed på antallet af mennesker, der nu søger tilflugt i Europa, så er det for de enkelte lande en så ressourcekrævende situation, at tanken om for de enkelte lande, egenhændigt at skulle finde økonomi og løsning på flygtningesituationen, ikke foranlediger meget andet end handlingslammelse i et omfang, så flygtninge vandrer på motorveje, trætte og bærende på ejendele og deres mindre børn. Continue reading

EN NY OG FARLIG VELSMAGENDE BANDE HAR SLÅET SIG NED I KØBENHAVNS CENTRUM

Arriba Nacional

Det er som cacaopushere de har deres hovedindtægt

.… Innovation,- det at turde gå nye veje, det er helt afgørende for Danmarks erhvervsmæssige og samfundsøkonomiske udvikling.

Investorer og banker, har en forventning om at ideér til nye forretninger- og forretningsområder, gerne skal have vist deres duelighed og eksistensberettigelse. Gerne inden man har startet sin forretning. Det er jo ikke helt realistisk, og det gør at entreprenante personer, med ønske om at starte sin egen virksomhed – med helt nye eller forholdsvis nye produkter – … sådanne personer, må og skal brænde for deres produkt. Continue reading