Hvordan skaber man morgendagens virksomheder. Måske endda meget store virksomheder ???

1

Ja, nogen vil proppe en masse penge ind i håbefulde virksomheder.

Lars Kolind, oplever jeg ser lidt anderledes på hvorledes morgendagens virksomheder, får fodfæste og fremadrettet vækstgrundlag.

Torsdag den 8. januar 2015, var vi sat i stævne af Lars Kolind, til at fungere som facilitatorer for 4 spændende innovative personer, havende virksomheder i forskellige dele af en virksomheds opstartsfaser.

Som facilitatorer var vi så privilegeret, at der ligeledes var inviteret en række erfarende virksomhedsleder, som med egne virksomhedserfaringer, kunne byde ind med ideer og løsninger, til hvorledes de 4 respektive innovative personer, kunne komme videre med deres virksomheder fremover.

Ideen med at en person, der står i en opstartsfase med sin virksomhed eller i en fase, hvor virksomheden er tæt på “take-off-fasen”, – der er ideen at man modtager rådgivning, fra virkelig erhvervs-erfarende-ledere i sådanne udfordrende perioder for sin erhvervsvirksomhed.

En sådan tilgang til virksomhedsudvikling og forretningsudvikling for en virksomhed, – det oplever jeg som en langt bedre form for saltvandsindsprøjtning, frem for en masse lånte penge, hvor man som indehavende virksomhedsleder, tit må gøre sig dyrt købte erfaringer.

Således velkommen til et spændende tiltag af Lars Kolind, hvor facilitatorer og erfarende erhversfolk, giver mennesker med opstartsvirksomheder, adgang til ideer, erfaringer og netværk for efterfølgende rådgivning. Sidstnævnte, såfremt man som deltagende virksomhedsleder eller konsulent, oplever at ens viden kan gøre en forskel hos en virksomhedsindehaver – med det rigtige produkt samt viljen og evnen til at gøre en forskel.

Efter min deltagelse, som facilitator, der har jeg tænkt lidt over om vi var et udviklings-laboratorium, for opstartende virksomheder. Men, på et laboratorium, der kasserer man mange forsøg. Og det oplevede jeg ikke var en funktion, vi søgte at gennemføre, så måske er navnet for aktiviteten – vidensdeling og erfaring, som vejen til resultatskabende innovation. Eller lidt kortere sagt, – viden og vækst generende innovationsmøder.

Hvor om er, jeg var facilitator for musikeren Johnny Runner, der arbejder på et spændende projekt i kunstens verden.

Det var for mig svært at overse, den følsomhed og sårbarhed, man som kunstner må befinde sig i, når man skal forsøge at skabe interesse for sine unikke ideer og store visioner, samtidig med at man skal drage omsorg for sin egen kunstneriske proces, og næsten altid i denne sammenhæng, – meget store følsomhed.

Ikke desto mindre, valgte Johnny Runner, at være ene kunstner med et særdeles visionært projekt, over for en gruppe erhvervsfolk, der vedholdende søger resultater i deres handlinger, – men, de var utrolige søde og hjælpsomme over for ham.

Måske er det netop denne omsorgsfuldhed og erfaringsmæssige støtte fra erfarende erhvervsfolk, der netop giver nystartede virksomhedsindehavere, den fornødne ballast, som de behøver for at kunne sejle i høj sø og alligevel komme sikkert i land med deres erhvervsprojekter.

På en vækstskabende måde, for dem selv, men også på en måde, der gør Danmark til et land, med mange innovative virksomheder, der støtter hinanden til international vækst og udvikling.

Således håber jeg at erfarende erhvervsfolk, med netværk og ambitioner – også på andres vegne – fremover vil støtte op omkring Lars Kolinds innovative projekt, når muligheden byder sig.

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup

CEO – MV-MDCC.COM

Advertisements