Åbent Brev til: Justitsminister Karen Hækkerup og Retspræsident Søren Axelsen for Københavns Byret samt Socialminister Manu Sareen

Dommer Lone Bach Nielsen

Foto: Dommer Lone Bach Nielsen 18. april 2013

Åbent Brev til Justitsminister Karen Hækkerup og Retspræsident Søren Axelsen for Københavns Byret samt Socialminister Manu Sareen

 

Hvis I som embedspersoner tror, at man som Far i Danmark, modtager en fair sagsbehandling, i sammenhæng med spørgsmål om forældremyndighed , bopæl og samvær med sine egne børn, hvor Statsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningerne samt Landets Retssale træffer afgørelser herom, ja, så kan I godt tro om igen. Som fædre modtager vi ikke på mindste vis en fair behandling, for hvorledes kan det ellers forklares – at mere end 80 % af alle skilsmissebørn – der er moderen bopælsforælderen !

 

I sammenhæng med at jeg skulle aflevere processkrift den 11. august 2014, omhandlende forældremyndighedssag, så undres jeg endnu en gang over hvorledes dommerembedet varetages i Københavns Byret.

 

Kære Justitsminister Karen Hækkerup og Retspræsident Søren Axelsen for Københavns Byret samt Socialminister Manu Sareen

( CC : Dommer Lone Bach Nielsen )

 

Processkrift indleveres tidlig formiddag – 11. august 2014.

 

Dags dato – 12. august 2014 – modtager jeg et brev fra Københavns Byret, se bilag 4, hvor dommer Lone Bach Nielsen oplyser, at hun har afholdt et ikke officielt retsmøde med sig selv, den 11. august 2014, hvor dommer Lone Bach Nielsen pålægger advokat påbud mod undertegnede. Et påbud, der nedlægges efter jeg har afleveret processkriftet.

 

Ser man på Bilag 1 – Email fra Københavns Byret af den 23. juni 2014 – der oplyses det – at min advokat Eva Persson, udtræder af sagen, idet sagens kompleksitet og honoraret hun modtager som beskikket advokat, ikke gør det muligt for hende, at udarbejde et processkrift, som oplyser Retten i det fornødne omfang.

 

Ser man på Bilag 0 – Email fra egen advokat til Kbh Byret af den 16. juni 2014.pdf – så ser man at min daværende advokat Eva Persson, med en væsentlig grad af integritet som advokat, oplyser at sagen ikke kan føres ansvarligt for et beskikket honorar, grundet sagens kompleksitet og tiden der derfor skal benyttes til at udarbejde et processkrift, der oplyser Retten i det fornødne omfang.

 

Ser man på Bilag 2 – Email til Kbh Byret af den 14. juli. 2014 – der oplyser jeg over for Retten og modpartens advokat Søren Bech, at jeg er selvmøder og dermed varetager min egne interesser, i ønsket om at få tillagt den fulde forældremyndighed over min datter Annaluna.

 

Ser man på Bilag 3 – Email fra Kbh Byret af den 28. juli 2014, så oplyser Retten 14 dage efter min e-mail af den 14. juli 2014 (bilag 2), at Retten nu har modtaget min e-mail og noteret sig, at jeg er selvmøder.

 

Ser man så en ekstra gang på Bilag 4, hvor dommer Lone Bach Nielsen, oplyser at have afholdt et retsmøde med sig selv, den 11. august, efter jeg har afleveret mit processkrift den 11. august 2014, ja, så er det pludselig ikke acceptabelt at jeg er selvmøder. Dette efter dommer Lone Bach Nielsen, har gennemlæst bilag 2’s e-mail af den 14. juli 2014 og en e-mail af den 4. august 2014 (se Bilag 5) fra undertegnede til Københavns Byret.

 

Min e-mail af den 4. august 2014 til Københavns Byret, (se Bilag 5), der oplyser jeg,- at jeg jævnfør Retsplejeloven § 340, vil værdsætte om en del af bevisførelsen, føres skriftligt mellem parterne. Dette under hensyntagen til at jeg ikke er advokat, samt at modpartens advokat – Søren Bech – er højesteretsadvokat,- men skal det ende med at være dommer Lone Back Nielsens argumentet for et advokatpåbud til undertegnede, det finder jeg særdeles tankevækkende.

 

Nu kunne man på baggrund af ovenstående oplysninger, forledes til at tænke, jamen er det ikke en beslutning som dommer Lone Back Nielsen træffer, efter hun har set processkriftet, som Marcus Vigilius Brendstrup har indleveret den 11. august 2014, altså tidligere på dagen, før dommer Lone Back Nielsen traf sin beslutning om at give mig et advokatpåbud.

 

Processkriftet har været til gennemsyn hos to højesteretsadvokater og en landsretsadvokat, som uafhængigt af hinanden, anbefalede jeg blev selvmøder, da de oplyste til mig, at jeg tydeligvis var ligeså veluddannet og velformuleret samt velargumenterende til at varetage mine interesser – som de ville være – og at jeg i modsætning til dem, der havde jeg jo et stort detaljekendskab til min egen sag, som de ikke kunne have.

 

På nedenstående link, der kan man downloade processkriftet, som jeg afleverede den 11. august 2014 til Københavns Byret.

 

link udeladt,- i dette åbne brev, da det er følsomme oplysninger

 

På dette nedenstående link, der kan man downloade alle tilhørende bilag, der henvises til i processkriftet, afleveret til Københavns Byret 11. august 2014.

 

link udeladt,- i dette åbne brev, da det er følsomme oplysninger

 

Under hensyntagen til at dommer Lone Back Nielsen tydeligvis ikke har haft en fuldt oplyst sag, ved sit eget afholdte retsmøde, af den 11. august 2014  / kl. 11.00, så vil jeg venligst opfordre til,  at:

  1. Dommer Lone Back Nielsen genovervejer sit advokatpåbud, med opmærksom på korrespondancen, der fremgår i bilag 1-5, hvor ikke alle oplysningerne har indgået ved hendes eget afholdte retsmødet af den 11. august 2014,
  2. Såfremt advokatpåbud fastholdes af dommer Lone Back Nielsen, så vil jeg værdsætte om modtagere af denne e-mail, samt også gerne dommer Lone Back Nielsen, kommer med et forslag til hvorledes et beskikkelseshonorar til en advokat, kan dækkes det reelt store arbejde, det ligger i at oplyse Retten i det fornødne omfang, som mit processkrift reelt vidner om er påkrævet,-  for at Retten og Dommeren samt ligeledes modpartens advokat og moderen, har de fornødne oplysninger, det kræver at finde én løsning, i pågældende forældremyndighedsag, som varetager barnets tarv og trivsel, – på såvel kort som længere sigt.

 

Jeg skal i øvrigt henlede alle parters opmærksomhed på, at jeg vedholdende oplever en meget negativ særbehandling af flere embedspersoner fra København Byret – hvor Retspræsident Søren Axelsen i vedhæftede bilag – B-28-Retspræsident Søren Axelsen mht. inhabile dommere – okt. 2012.pdf beklager at to af hans dommeres optræden – vidner om en væsentlig grad inhabilitet hos omtalte dommere.

 

At bilaget – B-28-Retspræsident Søren Axelsen mht. inhabile dommere – okt. 2012.pdf –  vidner om en væsentlig grad af inhabil optræden, hos Københavns Byrets dommere, det har været betingende for at min datter Annaluna, endda flere gange, har oplevet en hårdhændet behandling hos sin mor, endvidere været i livstruende helbredsmæssige situationer, og alligevel forsætter denne embedsmæssige grove krænkelse af min datters rettigheder,- endda væsentlige rettigheder efter FN’s Børnekonvention.

 

På indeværende tidspunkt, der overvejer jeg at fremlægge hele ovenomtalte forældremyndighedsag på min egen nyhedstjeneste, med henblik på at indsamle det fornødne beløb til at føre forældremyndighedsag, så sagen er oplyst i det fornødne omfang.

 

På indeværende tidspunkt, der overvejer jeg også at fremlægge hele ovenomtalte forældremyndighedsag på min egen nyhedstjeneste, med henblik på veldokumenteret, at vise hvor groft man embedsmæssigt krænker børns rettigheder og dermed også mit barns sikkerhed samt mulighed for en tryg og sikker hverdag, hvor hun trives og udvikles, med de muligheder, som begge forældre kan bidrage med, over for vores datter Annaluna.

 

Jeg forventer et svar og forholdene sig til ovenstående oplysninger, fra modtagerne af denne e-mail, seneste fredag 15. august 2014. På baggrund af reaktionerne som jeg modtager eller ikke modtager, fredag den 15. august 2014, der vil jeg i samråd med egne medierådgivere og juridiske rådgivere, vurdere hvorledes jeg fremadrettet vil håndtere min egen forældremyndighedsag,- men også hvorledes jeg vil håndtere den grimme grad af kynisme og grove beregnethed, som jeg oplever, eksisterer hos flere embedspersoner, der ikke varetager børns interesser på værdig og respektfuld vis – endda med blot den mindste opmærksomhed på FN’s Børnekonvention.

 

Bilag 4, har indrømmet givet mig mere at tænke på end jeg virkelig synes om,- og måske er jeg mere følelsesmæssig påvirket, end jeg ønsker at være, i en så alvorlig sag, som en forældremyndighedssag er for enhver forældre.

 

Til gengæld, så vil jeg opfordre alle modtagere af denne e-mail, til grundigt at reflektere over, om der var noget, som man burde havde gjort anderledes i denne sag, omkring min datter Annaluna, – og nu i særdeleshed – i sammenhæng med min indlevering af processkriftet til omtalte forældremyndighedssag.

 

Min oplevelse er, at flere af jer embedspersoner, leger med regler og paragraffer, uden den mindste respekt for min datter og jeg. Denne leg, vil jeg helst ikke skulle deltage i, for jeg er overbevist om, at denne leg, kan blive meget omkostningsfuld for alle involverede parter.

 

Personligt, der kunne jeg godt forestille mig, at de internationale medier og det internationale samfunds positive indstilling til Danmark, vil være gevaldigt belastet af de forhold, man byder børn i Danmark, i sammenhæng med skilsmisser og andre kritiske forhold omkring børn … når først denne dokumentation for børns virkelighed i Danmark, bliver tydelig i en international kontekst.

 

Det er normalt, den slags arbejde, som jeg påtager mig at tydeliggøre, for at igangsætte en positiv udvikling på regions – og landeniveau. Men, indrømmet, jeg synes selv, det lyder voldsomt, hvis jeg skal gå så langt, for at varetage min datter Annalunas interesser og mine egne interessser, som far, samt ligeledes varetage andre børns interesser i Danmark. Men, måske er det virkelig en sådan omsiggribende international kampagne, som der skal til, for at bedre forholdene på ovenomtalte områder, hvor den ene store internationale nyhedskanal efter den anden store internationale nyhedskanal, modtager videodokumentation og skriftlig dokumentation, for de uhyrligheder man byder børn i Danmark, grundet en forrykt, inkompetent og kynisk sagsbehandling i Statsforvaltningen, Kommunernes Børne- og Ungdomsforvaltninger samt vort lands retssale.

 

Ja,- nu har vi alle samme fået lidt at tænke over,- og så må vi håbe at der kommer noget fornuftigt ud af denne e-mail.

 

Med venlig hilsen,

Marcus Vigilius Brendstrup

 

NB 1.

  • Vedhæftede links giver adgang til følsomme oplysninger, som jeg vil værdsætte behandles med fortrolig. (udeladt i åbent brev)

NB 2.

NB 3.

  • Jeg vil telefonisk kontakte dommer Lone Back Nielsen, en af de næste 2 dage, hvis min juridiske rådgiver, vurderer at det bringer nogen fornuft.

NB. 4.

  • Ja, jeg besluttede at gøre vores korrespondance åben for alle, dog uden link til følsomme oplysninger og bilag, som  indgår,- dog er bilag 4 fremlagt. Men, åben er kommunikationen, og dermed håber jeg, at vi ikke fremover fejlvurderer de  “gode” intentioner over for hinanden.

Advertisements