Åbent brev til Socialborgmester Jesper Christensen og Pressechef Flemming Platz.

Jesper Christensen & Flemming Platz

( Foto: Fra venster, Socialborgmester Jesper Christensen,

og derpå pressechef Flemming Platz)

Kære Jesper (Socialborgmester)

Nu har jeg flere gange anmodet din presseansvarlige medarbejder – Flemming Platz om at besvare følgende fire spørgsmål i sammenhæng med hans kontakt af avisen.dk

  1.       Hvorfor kontakter I ikke mig, hvis I ikke kan acceptere indholdet i mine artikler,
  2.       hvis der er oplysninger om personer, I finder ukorrekte,
  3.       hvis I mener jeg krænker mediaansvarsloven eller public serviceloven,
  4.       hvis I havde ønsket at kommentere på mine oplysninger, eller lade omtalte personer I mine artikler, afgive et interview.

Her er linket til de to artikler, du og din presseansvarlige Flemming Platz – meget vel ikke syntes om:

https://marcusvigilius.com/2014/07/16/offentlig-politianmeldelse-af-en-raekke-embedspersoner-udovende-grov-administrativ-korruption/

https://marcusvigilius.com/2014/07/15/politianmeldelse-af-to-medarbejdere-fra-den-sociale-dognvagts-i-kobenhavn/

Hvis I oplever jeg krænker medieansvarloven, så orienter mig herom.

Hvis I oplever jeg krænker straffeloven, så orienter mig herom.

I øvrigt, i sammenhæng med jeg politianmeldte Den Sociale Døgnvagt, der var Socialforvaltningen cc modtagere på Politianmeldelsen, og efterfølgende skrev I til mig, at I betragtede min cc henvendelse til jer, som en klage over Den Sociale Døgnvagts to medarbejdere. Denne klage har jeg endnu ikke modtaget svar på fra jer, og derfor – hvornår kan jeg forvente svar på jeres klagebehandling?

Jeg skal i øvrigt henlede opmærksomhed på, at trods Flemming Platz er pressemedarbejder, så fungerer han stadig under forvaltningsloven, og skal derfor give svar på de spørgsmål, der adspørges om – fra en borger.

Flemming Platzs svar, ville havde været rimelige og acceptable, hvis han var ansat i en privat virksomhed, men ikke når han er ansat i en offentlig virksomhed – Socialforvaltningen.

Jesper, jeg vil således sætte stor pris på at modtage et svar på denne e-mail fra andre, end jeres pressemedarbejdere, – og dermed et svar, med respekt for forvaltningsloven og dermed også God Forvaltningsskik.

Og så vil jeg gerne anføre specielt til Flemming; sjældent har jeg mødt en så anløben optræden, tenderende korruptionslignende adfærd, som jeg desværre allerede har kritiseret Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning for at være belastet af, – hvis de blev målt efter FN’s indeks for Administrativ Korruption. At du tilsidesætter forvaltningsloven, ikke ønsker at indgå i dialog, som led i at fungere i et demokrati, hvor mediernes dagsorden tit er, at sætte fokus på områder, hvor forandring er ønskværdig, – ja, at du har en sådan adfærd som journalist, gør dig til en sjælden anløben journalist. Jeg har vedhæftet tre bilag til dig, som du vil have glæde af at læse.

Det ene bilag – God forvaltningsskik, er retningslinjer, for hvorledes folketingets ombudsmand, gerne så forvaltning gennemført.

Det andet bilag – Officialprincippet og sagsoplysning, vedlægger jeg til dig, så du i en juridisk kontekst, forstår hvad du igennem din adfærd, krænker af grundlæggende retsprincipper i Danmark.

Det tredje bilag – DR klager over pressechef i Københavns Kommune, vedlægger jeg til dig, for jeg synes du skal overveje, hvilket billede du ønsker at tegne af Københavns Kommune til borgerne i København.

Billedet du medvirker til at tegne, er: at borgeren ikke kan have tillid til Kommune / Socialforvaltningen og – at den reelt ønsker at være der for borgeren, når de virkelig behøver det.

Billedet du medvirker til at tegne, er: at borgeren ikke kan føle sig trygge ved forvaltningen og trygge ved deres henvendelser til forvaltningen, behandles med den gode vilje over for borgerens ønsker og oplevelser, men at de derimod, meget vel modtager smarte kommunikative svar uden reelt indhold. Det er ikke acceptabelt.

Kære Jesper, du har en presserådgiver, der skaber mistillid omkring dine gode politiske intentioner for København, hvor han primært stiller sig i karakter som en ”smartass, der lige ved hvordan man glider af på en kritisk situation”. SÅDAN har tanken med demokrati, dialog og den offentlige forvaltning, aldrig været tiltænkt at skulle udøves. Det ved du bedre end nogen anden, som Socialdemokrat, der har haft de mindre velstillede og arbejderklassen, som jeres hjertesag igennem mange år. Det var mistilliden, til den politiske gode vilje over for alle mennesker i Danmark, der fik Socialdemokratiet til at udvikle sig, vokse og nu igen være det regeringsførende parti.

Kære Jesper, god reel optræden i sammenhæng med gode reelle ønsker for borgeren i København, det behøver du ikke at have pakket ind i journalistisk smartness. Jeg oplever dig som et menneske, der reelt ønsker det gode for alle borgere i København. Selvfølgelig opstår der fejl i en så stor forvaltning, som Københavns Socialforvaltning virkelig er, – der er jo brodne kar alle steder – men det skal man jo ikke gemme af vejen, men derimod åbent drøfte og derpå fastholde, hvad man ønsker at se af forandring – og derpå gennemføre disse forandringer.

Pressechefer og journalistiske spindoktorer er som opium for folket. De skaber hos borgeren, tomme blikke samt ligegyldig adfærd og holdning til samfundets tilstand, fordi borgeren mister tilliden til Forvaltningerne og deres folkevalgte repræsentanter – Politikerne.

Jesper, jeg synes du skal varetage dine egne pressesager, være det reelle og ærlige menneske, som jeg kan se du ønsker at være.

 

Bedste hilsener,

Marcus Vigilius Brendstrup

 

Epilog

Med hensyn til min klagesager, i sammenhæng med min datter Annaluna, og senest min politianmeldelse af Den Sociale Døgnvagt, så er det jo en uheldig sag for jer, men det giver jo også dig og andre af dine medarbejdere mulighed for at beslutte, hvad I ønsker af kvalitative standarder fremover i Socialforvaltningen.

Jeg oplever at de fleste mennesker, ønsker at gøre deres bedste, men at de mange gange mangler ”værktøjer” og træning til at udføre deres arbejde, på den gode vis, som de reelt ønsker at gøre.

De fleste mennesker, ønsker at gå hjem fra arbejde, – glade og stolte over det arbejde – som de har udført igennem dagen. Den ledelsesmæssige udfordring, i denne sammenhæng, er at turde stille krav og have ambitioner på sin organisations vegne, – og tit vil ens medarbejdere blive nervøse herved, men oplever de omsorg og opbakning til at lykkes med at indfri de stillede ambitioner, så vil du se en organisation gå i fælles front og hurtig fremad, imod den ene succes efter den anden, uden at det er opslidende og stressende, for den enkelte medarbejder.

Hermed slut på dagens e-mail, med ønsker om en god sommer til alle.

Følgende bilag vedhæftet i linkform

DR klager over pressechef i Københavns Kommune.pdf

God forvaltningsskik.pdf

Officialprincippet og sagsoplysning.pd

Korrespondance med presseansvarlige for Københavns Socialforvaltning.pdf ( i dette bilag, kan læses hele korrespondancen med Socialforvaltningen i denne sag)

Advertisements