Kan man med rimelighed forlange, at en dommer er upartisk, og dermed ikke inhabil.

dommer med gummihammer

Netop dette spørgsmål, har jeg givet et interview om til Radio 24syv, som kan høres 5,12 minut inde i udsendelsen.

Sagen jeg omtaler kan høres via dette link til Radio24Syv:

http://arkiv.radio24syv.dk/video/9099853/aret-2013-domstol-junglelov-26-12-2013

I oktober 2012 tilbageholdt jeg min datter, idet jeg oplevede hun havde fået en unødig hårdhændet behandling hos sin mor. 

At tilbageholde sit barn i Danmark, den slags foregår jo ikke ustraffet, så jeg måtte møde i fogedretten og gøre min forklaring gældende

Ved fogedretsmødet indledning, bortviste retsassessor Anna-Christina Langmaack min partsrepræsentant, trods jeg flere gange søgte at forklare hende, at jeg jævnfør retsplejeloven var berettiget til at være juridisk repræsenteret. Jeg synes nu nok, at det var et rimeligt krav og derfor påklagede jeg også en retsassessor Anna-Christina Langmaack adfærd til retspræsident Søren Axelsen. Særlig fordi, jeg under retshandlingen, anmodede om at få mulighed for at ringe til min advokat, og mens jeg var ude at ringe, så indgik retsassessor Anna-Christina Langmaack, en særaftale med moderen, som indebar moderen tilbageholdt vores datter 3 dage efter, netop som min datters og min efterårsferie skulle begynde. Således stod jeg med feriebilletter, men ingen datter, i efterårsferien oktober 2012.

Når jeg oplever en sådan grov grad af inhabilitet hos en dommer, så bliver jeg sgu godt og grundig gammeldags forarget, og derfor har jeg givet et længere interview til Radio 24Syv om hændelsen i fogedretten oktober 2012.

Et interview som bliver kommenteret af Eva Smith (Professor i jura ved Københavns Universitet), Marianne Holdgaard (Professor i familieret ved Aalborg Universitet) og Helle Larsen (Formand for Danske Familieadvokater).

Journalisterne Mette Kathrine Larsen og Kristian Danholm, fra Radio 24Syv, kommer i deres interview og research, rigtig grundigt omkring udfordringerne man møder i det danske retssystem samt ikke mindst, også de særdeles problematiske sagsbehandlingsmæssige forhold, som jeg og andre forældre oplever hos Statsforvaltningen, når man står med hjertet i den ene hånd og sit barns hånd, i den anden hånd.

Det er et interview, som er værd at lytte til, hvor mine og andres mindre heldige erfaringer, med vores retssystem, mødes af faglighed og saglighed fra journalisterne Mette Kathrine Larsen og Kristian Danholm,- og i særdeleshed også Eva Smith – Professor i jura ved Københavns Universitet.

Hermed lidt god og alvorlig underholdning, til julekaffen og dens andre søde forkælelser.

Bedste julehilsner,
Marcus

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s